• Ulf Ceder har gjort en serie på 13 program om musiken i

    Elvis Presley's filmer. i programmen berättar Ulf om filmerna

    och spelar naturligtvis massor musik med ur dem.

    Programmet sänds varje söndag klockan 1700 med start den 12 November .